1

punaisen rautaoksidin tuotantoprosessit

Punaisen rautaoksidin tuotantoprosesseja on kaksi: kuiva ja märkä. Tänään tarkastelemme näitä kahta prosessia.

 

1. Kuivassa prosessissa

Kuiva prosessi on perinteinen ja alkuperäinen rautaoksidin punainen tuotantoprosessi Kiinassa. Sen etuja ovat yksinkertainen tuotantoprosessi, lyhyt prosessivirta ja suhteellisen pienemmät laitoinvestoinnit. Haittana on, että tuotteen laatu on hieman heikko ja kalsinointiprosessin aikana syntyy haitallista kaasua, jolla on ilmeinen vaikutus ympäristöön. Kuten jarosiittikalsinointimenetelmä, kalsinointiprosessin aikana syntyy suuri määrä rikkiä sisältäviä kaasuja.

 

Viime vuosina maassamme on syntynyt rautapitoisten jätteiden kattavan hyödyntämisen perusteella kuivaprosessitekniikoita, kuten rikkihapposumutinmenetelmä ja rautamalmijauheen happamoitumispaahtamismenetelmä. Näiden prosessien etuna on yksinkertainen prosessi ja vähemmän investointeja, ja haittapuolena on, että tuotteen laatutaso on alhainen, jota voidaan soveltaa vain matalan luokan kentillä, ja tuotantoprosessissa syntyy suuri määrä haitallisia kaasuja. on suuri vaikutus ympäristöön.

 

2. Märällä prosessilla

 

Märkäprosessi on käyttää rautasulfaattia tai rautanitraattia, rautasulfaattia, rauta-nitraattia raaka-aineena käyttämällä ensin kristallinsiementen valmistusta ja sitten hapetusta raudan punaisen rautaoksidin punaisen tuotantomenetelmän valmistamiseksi. Käytetyt raaka-aineet voivat olla joko rautasulfaattia tai rautanitraatin kiinteitä raaka-aineita tai vesiliuoksia, jotka sisältävät rautasulfaattia, rautanitraattia, ferrisulfaattia ja rautanitraattia. Käytetty neutralointiaine voi olla rautalevy, romurauta, alkali tai ammoniakki.

 

Märkäprosessin etuna on tuotteiden erinomainen laatu ja suorituskyky. Voidaan valmistaa erityyppisiä sarjan rautaoksidipigmenttejä. Haitat ovat pitkässä prosessissa, suuressa energiankulutuksessa tuotantoprosessissa ja syntyy suuri määrä jätekaasua ja happovettä. Tällä hetkellä puuttuu tehokas kokonaisvaltainen käyttötapa, jolla on suuri vaikutus ympäristöön.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että punaisen rautaoksidin tuotantoprosesseja on monenlaisia, nämä tuotantoprosessit, joilla on omat etunsa, edistävät edelleen rautaoksidipigmenttiteollisuuden kehitystä tuodakseen mukavuutta ihmisten tuotantoon.


Lähetysaika: 29.7.2020